Reklamácie a vrátenie tovaru

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie budú vybavané v najkratšom možnom čase v súlade s platným právnym poriadkom. Ku každej reklamácii pristupujeme individuálne. O vade tovaru je kupujúci povinný informovať predajcu neodkladne po obdržaní zásielky, v inom prípade reklamácia nebude uznaná. O reklamácii nás prosím informujte písomnou formou na e-mail peter@conceptcoffee.sk.
Za vady zapríčinené prepravcom zodpovedá prepravca. V prípade poškodenia obalu a následne obsahu zásielky spíšte reklamačný protokol so zástupcom prepravcu.
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim, budú slúžiť výlučne pre potreby danej transakcie. Tieto ani iné informácie nebudú poskytnuté tretím osobám, ani iným subjektom.

Napíšte čo hľadáte a stlačte enter

Košík